Rets- og voldgiftsager

Meldgaard Advokatfirma har stor erfaring i at føre sager ved de danske domstole og voldgiftsretten.

Den juridiske rådgivning omfatter blandt andet:

  • En juridisk vurdering af sagen forud for sagens anlæg.
  • Forligsovervejelser og forligsforhandlinger.
  • Eventuel deltagelse i retsmægling.
  • Sagsøkonomi, herunder mulighed for retshjælp eller fri proces.
  • Tilrettelæggelse af bevisførelsen herunder gennemførelse af syn og skøn.
  • Førelse af hovedforhandling.