Lejeret

Meldgaard Advokatfirma yder rådgivning vedrørende alle former for leje­forhold, herunder både erhvervs- og boliglejemål.

På lejeområdet yder vi blandt andet bistand i forbindelse med:

  • Forhandling og udarbejdelse af lejekontrakter.
  • Varsling og gennemførelse af lejereguleringer.
  • Opsigelse og ophævelse af lejemål.
  • Fogedudsættelser.
  • Fraflytningsopgørelser.

Endvidere har vi stor erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold ved huslejenævn, boligretten og domstolene.