Personskadesager

Meldgaard Advokatfirma bistår skadelidte over for eget forsikringsselskab og en eventuel ansvarlig skadevolder og sikrer, at skadelidte opnår den erstatning som skadelidte er berettiget til.

Den skadelidte og forsikringsselskabet har i princippet modsatrettede interesser. Det er derfor en god ide, at få en advokat til at føre sagen, hvis man vil være sikker på at få den erstatning, man er berettiget til.

Ofte vil der også være mulighed for helt eller delvist at få dækket sine udgifter til advokatbistand fra forsikringsselskabet.